210 3689765
+
 

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζει τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων που θα κινηθει. Οι κατευθύνσεις και ο τρόπος προσέγγισής τους δεν αποτελούν στατικές συνιστώσες

 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Το ΓΡΑΠΑΣ θα έχει ως βασικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στα τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του.

 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία νέα μονάδα η οποία έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων

Επικείμενα Γεγονότα

Τελευταία Νέα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read more